Sosiale media er ingen aprilspøk

Sosiale media jump onEr du av dei som ikkje har heilt trua på sosiale media? Er du av den oppfatning at organisasjonar ikkje treng å bruke sosiale media? Meiner du det er tilstrekkelig å konsentrere seg om tradisjonelle media? Då er du i ferd med å bli utdatert. Du må ikkje vere i sosiale media, men det er ikkje særleg smart av deg.

Tradisjonelle vs sosiale media?

Du har sikkert høyrt det før og er lei av maset. Du er overtydd om at redaksjonelle media er dei viktigaste kanalane og sosiale media er noko nytt for spesielt interesserte. Eg må skuffe deg og seie at du tar feil. Sosiale media er ikkje lenger noko nytt. Det gir ikkje meining å snakke om kva som er viktigast av tradisjonelle og sosiale media, fordi dei er blitt så tett samanvevde. Nyhendene i dag utviklar seg på tvers av tradisjonelle og sosiale media.

Paralellbruk

På TV ser du knapt eit program som ikkje har ein emneknagg til diskusjon i sosiale kanalar. Nettavisene har delingsknappar til sosiale kanalar og sakene blir minst like mykje diskutert i sosiale media som i kommentarfelta. Det vanlige er parallellbruk av tradisjonelle og sosiale media, i alle fall blant dei unge. Stadig meir av det redaksjonelle innhaldet er plukka opp frå sosiale media. Sjølv i papiravisene ser du bilete frå lesarane via Instagram.

Mest tid på sosiale media

Kva med brukarane, lesaren, deg og meg? Jo vi brukar mykje meir tid på sosiale media enn på tradisjonelle media. Den tida vi bruker på Facebook utgjer meir enn tida vi brukar på alle nettavisene til saman. Stadig fleire les dessutan nyheiter via sosiale kanalar. Dette er ei utfordring for nettavisene som ønskjer å halde på lesaren i si avis. I stadenfor les brukaren artikkelen inne på Facebook eller via Twitter og scrollar vidare i sin Facebook-feed eller går tilbake for å finne meir nytt i sin Twitter-feed. Brukarvanene fører til at tradisjonelle media i større grad må bruke sosiale media for å bli lest, sett eller høyrt, og konkurransen om lesarane/sjåarane skjer i sosiale media.

Bedrifter og organisasjonar

Kva med bedrifter og organisajonar? Dei må vel ikkje vere på sosiale media? Jo, din organisasjon bør definitivt ta i bruk sosiale media. Det er ikkje nok å konsentrere seg berre om einvegs informasjon på nettsida. Ein ting er at sosiale kanalar hjelper deg å få trafikk til nettstaden og nye kundar, det er så. Viktigare er det at du er til stades og lytter, for folk prater om din organisasjon om du er der eller ikkje. Då kan det vere greit å følge med på kva som blir sagt og kunne svare for seg. Her kan du korrigere det som blir sagt av journalister eller andre som omtalar deg. Du kan korrigere faktafeil og få nye perspektiver inn i debatten. I krisesituasjonar er det truleg avgjerande å vere i sosiale kanalar. Organisasjonar bør difor vere i sosiale media, det same bør leiarane.

Vi har alltid tatt i bruk nye media

Det har skjedd ei rivande medieutvikling dei siste ti-femten åra. Mediehistoria kort oppsummert før år 2000 var ein til mange kommunikasjon, der vi var passive mottakarar av informasjon. Dei siste åra har vi gått over til mange til mange kommunikasjon, der alle kan delta. Dette er ikkje lenger eit nytt fenomen og tida vil ikkje bli skrudd tilbake.  Det har heile tida kome nye media og ny teknologi som gjennom historien har endra våre brukarvaner. Telegrafen, telefonen, grammofonen, fotografiet, film, radio, TV og Internett.

Sosiale media er neppe ein aprilspøk!

Advertisements

Kom gjerne med innspel

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s