Er det greit med anonym satire?

Sosiale Medier Eliten

Sosiale Medier Eliten på Twitter

Personen bak Sosiale Medier Eliten er avslørt. Det har vel alle som er interessert i sosiale media fått med seg. Diskusjonen har sidan avsløringa gått heftig både på Facebook og Twitter om det var rett å avsløre vedkomande og om det var rett måte å avsløre vedkomande på. Den saka håpar eg vi er ferdig med, det er i allefall eg, men caset er interessant å diskutere vidare.

Hans Petter Nygård Hansen var mannen som avslørte Sosiale Medier Eliten. Han skriv at han synes Sosiale Medier Eliten til tider har vore på grensa til mobbing. Les hans refleksjoner etter avsløringa.

Satire er vanskelig og ligg heile tida på grensa i og med at det handlar om å gjere narr av, ironi og latterliggjering. Eit spørsmål som er interessant å diskutere vidare er om det er greit med anonym satire eller ikkje.

Kva er satire?
Først må vi sjå kva satire er. Her er Wikipedia sin definisjon:

«Satire er vittig spott, det vil si en forteller- eller kunstform som kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtida på en humoristisk og poengtert måte. Satiren bruker gjerne ironi, grove overdrivelser og karikaturer for å latterliggjøre og synliggjøre svakheter ved systemene eller gjøre narr av menneskenes laster og skrøpeligheter. Satire kan være reint underholdende eller brukes som politisk kampmiddel og omfatter alt fra spydige kommentarer og vitser til refsende pamfletter og store diktverk. En god satire kan derfor ha en viktig frigjørende funksjon i samfunnets regulering av makt.»

Ut i frå definisjonen på satire seier det seg sjølv at ballansen mellom satire og uthenging, netthets eller mobbing er hårfin. Det er ei vanskelig forteljarform og fallgruva kan vere stor.

Kan du gøyme deg bak eit pseudonym?
Er det greit å vere anonym på nett? Det er ein stor diskusjon, men mitt utgangspunkt er at det er greitt. Balansegangen er vanskelig, men om den som skriv bak eit pseudonym er anstendig og i stand til å beklage om vedkomande har gått over streken, så ser eg ingen problem med det.

Å vere anonym på nett er ikkje noko nytt. Det finnes mange eksempel på dei som har god grunn til å vere anonyme og som oppfører seg bra. Så lenge folk i all hovudsak er anstendige i sin kommunikasjon, så meiner eg at vi ikkje kan krevje å kjenne til identiteten til personen bak eit pseudonym. Det kan vere ulike årsaker til at folk ønskjer å vere anonyme, det synes eg vi bør respektere.

Argumenta mot anonymitet er som regel at:

  • Fullt namn reduserer sjikane og gjer at folk skikkar seg betre.
  • Du bør stå for di meining i alle samanhengar. Alle bør vite kven dei snakkar med.

Likevel ser vi mange eksempel på at folk sjikanerar og trollar med fullt namn. Vi ser også fleire eksempel på at anonyme diskuterer saklig. Dessutan er det i mange samanhengar eit grunnfesta prinsipp at folk skal kunne gjere sine meiningar gjeldane, utan å måtte svare for sine standpunkt. Det er faktisk eit demokratisk prinsipp i Norge. Anbefalt lesing om dette:

Caset Sosiale Medier Eliten
Eg synes Sosiale Medier Eliten i all hovudsak har vore ein relevant og krass kritikar av eit fagmiljø som kanskje har hatt ein tendens til å bli litt «høge på seg sjølv». Då siktar eg til gjentakande «halleluja-rop» om sosiale media frå det som gjerne blir kalla «Menigheten». Det er mykje god fagkunnskap som blir delt, men det er også mykje som har blitt hausa fram utan fagleg tyngde, kritisk blikk eller særleg empiri. Eg trur Sosiale Medier Eliten har bidratt til at det er færre udokumenterte påstandar og at kommunikasjonen i fagmiljøet har blitt betre.

Det er klart at det er fristande å drive satire mot bransjen. @KjellTech er eit godt eksempel på ein som driv god satire og harselas mot blant anna #SoMe-bransjen. Mystikken om kven som står bak Sosiale Medier Eliten (@someliten på Twitter) har nok vore viktig for at dei har lukkast. Eg trur ikkje dei ville lukkast like bra om folk visste kven som stod bak. Kanskje satiren då i større grad ville blitt sett på som personangrep enn når den var anonym?

Personlig har eg humra mykje over Sosiale Medier Eliten. Eg synes dei har drive god satire. Eg har ikkje oppfatta dei som direkte ufine. Eg har sjølvsagt ikkje sett alle deira tweets eller lest alle deira innlegg, men eg har sett mykje – og det meste har vore bra.

Noko har nok vore heilt på kanten, og noko har kanskje vore overtråkk. Det kjem fram i debatten som har gått den siste tida. Satire er som sagt ein vanskeleg balansegang. Det er klart at når nokon føler seg tråkka på, uthengt eller mobba, så har det gått for langt. Sosiale Medier Eliten hadde gjort klokt i, etter Social Media Days 2015, å beklage at dei gjekk over streken i enkelte tilfelle. Dei la seg lagelig til for hogg, som vi seier i Sunnfjord, og eg synes ikkje synd på mannen som no er avslørt – slik at det er sagt. Beklage må du kunne gjere, like mykje om du er anonym eller offentlig.

Synes du det er greit med anonym satire?

Advertisements

Kom gjerne med innspel

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s